Український Науковий Інститут Сертифікації

Розширення сфери акредитації

03/06/2019

У лютому 2019 року ТОВ “УНІ-СЕРТ” пройшов плановий аудит і розширив свою сферу акредитації. У відповідності з новим атестатом про акредитацію №8О103 від 11.05.2019 та сферою акредитації, ТОВ «УНІ-СЕРТ» уповноважений на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю (СУЯ) за стандартами:

  • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
  • ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
  • ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
  • ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes;
  • ДСТУ EN ISO 13485:2018 Вироби медичні. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT).