Український Науковий Інститут Сертифікації

Розширення сфери акредитації

27/03/2020

ТОВ “УНІ-СЕРТ” пройшло плановий аудит і розширив свою сферу акредитації. У відповідності з новим атестатом про акредитацію №8О103 від 03.03.2020 та сферою акредитації (Доповнення від 26.07.2019, Доповнення від 03.03.2020), ТОВ «УНІ-СЕРТ» уповноважений на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю (СУЯ) за стандартами:

  • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
  • ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
  • ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
  • ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes;
  • ДСТУ EN ISO 13485:2018 Вироби медичні. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT).
  • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT);
  • ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain;
  • ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації харчовому ланцюгу;
  • ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirement for any organization in the food chain.