Плановий аудит НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

27/04/2020

Національне агентство з акредитації України (НААУ) провело плановий щорічний аудит Випробувальної лабораторії ТОВ “Український Науковий Інститут Сертифікації” (ТОВ “Уні-Серт”) на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 “Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та калібрувальних лабораторій”.

Під час проведення аудиту відбулося розширення сфери акредитації і перехід на нову версію стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Компетентність лабораторії підтверджена новим атестатом про акредитацію №201394 від 15 квітня 2020 року з конкретизованою сферою.