ОЛЕНА НАЗАРЧУК

04/09/2018

 

Начальник департаменту оцінки відповідності

 

 olena.nazarchuk@uni-cert.ua

 

  • Вища технічна освіта, НТТУ «КПІ», спеціальність – «Біомедична інженерія»
  • Вища технічна освіта, НТТУ «КПІ», спеціальність – «Комп’ютерно-інтегровані прилади та системи неруйнівного контролю та діагностики»
  • Стипендіат Президента України
  • Досвід роботи у сфері оцінки відповідності – більше 3-х років
  • Більше 30 аудитів систем управління якістю вітчизняних та іноземних підприємств
  • Наукові здобутки в сфері медичних виробів: 13 публікацій, в тому числі англійською та німецькою мовами, участь у 20 наукових конференціях, 2 патенти України
  • Вільне володіння українською, російською та англійською мовами

Сертифікати щодо компетентності в сфері оцінки відповідності

  • Аудитор за стандартами ISO 13485 та ДСТУ EN ISO 13485
  • Внутрішній аудитор з сертифікації продукції, процесів та послуг відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014
  • Внутрішній аудитор з сертифікації систем менеджменту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015