Український Науковий Інститут Сертифікації

Нові законодавчі акти для запобігання COVID-19

23/03/2020

Кабінетом Міністрів України було прийнято законодавчи акти з метою створення правого підґрунтя для попередження та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19):

Постанова Кабінету Міністрів України № 224 “Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 226 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”: суттєво спрощена процедура для введення в обіг засобів індивідуального захисту, медичних виробів, медичних виробів для діагностики in-vitro та активних медичних виробів, які імплантують згідно переліку, затвердженого КМУ.

Для введення в обіг таких виробів необхідно подати до компетентного органу заяву із зазначенням мети ввезення, інформації щодо виробника, назви виробів, номера партії або серійного номера, обсягу партії, а також дані щодо призначення виробу та способу дії. Компетентний орган опрацьовує подані документи та видає повідомлення про введення в обіг виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

Компетентним органом для засобів індивідуального захисту є Державна служба з питань праці. Компетентним органом для медичних виробів, медичних виробів для діагностики in-vitro та активних медичних виробів, які імплантують є Міністерство Охорони Здоров’я.