МИКОЛА МАТЛАЄВ

06/05/2019

 

Головний аудитор з сертифікації систем управління якості та оцінки відповідності технічним регламентам

nikolay.matlaev@uni-cert.ua

 

  • Вища освіта, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, спеціальність – “Метрологія та вимірювальна техніка».
  • Магістратура, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, магістр – “Стандартизація, сертифікація та якість».
  • Більше 12 років досвіду роботи у сфері сертифікації та оцінки відповідності-розробки, впровадження, підтримки та аудиту систем менеджменту якості ISO 9001, ISO 13485.
  • Досвід роботи у сфері оцінки відповідності медичних виробів – 4 роки.
  • Провів більше 90 аудитів систем менеджменту якості та оцінки відповідності продукції вітчизняних і зарубіжних підприємств.
  • Вільне володіння українською, російською та англійською мовами.

Сертифікати компетентності у сфері оцінки відповідності медичних виробів

  • Сертифікат компетентності аудитора згідно за ISO 13485:2016 №АСЯМВ.025 від 26.04.2018р. до 26.04.2021р.,
  • Сертифікат компетентності аудитора за ISO 9001:2015 №АСМЯ.074 від 26.04.2018р. до 26.04.2021р.,
  • Сертифікат №UA003.ТР.107-18 від 31.08.2018 р. до 30.08.2021 р., компетентності аудитора оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затверджений ПКМУ № 753 від 02.10.2013 р.),
  • Сертифікат №UA003.ТР.108-18 від 31.08.2018 р. до 30.08.2021 р., компетентності аудитора оцінки відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений ПКМУ №754 від 02.10.2013 р.).