Український Науковий Інститут Сертифікації

Зміни до Технічного регламенту щодо медичних виробів

06/08/2015

05.08.2015 року Постановою Кабінета Міністрів України № 572 були внесені зміни до Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України № 753). Згідно із цими змінами були виключені із переліку виробів, що підпадають під Технічний регламент, засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення до 01.01.2016 року.

Текст постанови можна знайти на сторінці: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/572-2015-п/paran8#n8